Ochrona prywatności

Przywiązujemy olbrzymią wagę do zaufania, jakim obdarzają nas Klienci. Respektujemy w najwyższym stopniu prawo do ochrony prywatności w Sieci. Szczegółowe zasady gromadzenia i przetwarzania danych są następujące:

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności serwisu są poufne. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. nie będą one w żadnym wypadku ani w żadnej formie ujawniane innym osobom ani innym podmiotom. W myśl wskazanej powyżej ustawy:

 • Użytkownicy mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 • Zbieramy tylko te danych osobowe, które dostarczą nam użytkownicy strony.
 • Nie wykorzystujemy danych w celach innych niż te, na które wyrażona została zgoda.
 • Nie przekazujemy danych osobowych podmiotom trzecim, nad którymi ZdjeciaNaSlubie.pl nie posiada całkowitej kontroli.
 • Zapewniamy całkowity brak dostępu do danych osobowych osobom trzecim.
 • Gwarantujemy możliwość wglądu i edycji zgromadzonych przez nas danych osobowych.
 • Natychmiast przestajemy przetwarzać dane osobowe w przypadku wyrażenia takiego żądania przez osoby znajdujące się w bazie.

Cel gromadzenia danych osobowych

Dostarczane nam dane osobowe gromadzimy w celu:

 • poprawy jakości świadczonych przez nas usług i dostosowywania ich do potrzeb użytkowników
 • informowania o nowych usługach ZdjeciaNaSlubie.pl
 • przeprowadzania badań marketingowych

Udostępnianie danych

Nie udostępniamy żadnych informacji osobowych podmiotom trzecim, chyba że następuje to za zgodą użytkownika lub na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązującego prawa przez Użytkownika niniejszej strony.

Gromadzenie informacji

ZdjeciaNaSlubie.pl zbiera informacje o użytkownikach z następujących źródeł:

 • Adresy mailowe pochodzące z korespondencji – przechowujemy dane
 • z korespondencji dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie gwarantujemy, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż określone w niniejszej polityce Prywatności. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.
 • Formularze rejestracyjne – zapisane w formularzu kontaktowym dane. Zapisywanie danych odbywa się zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Każdy Użytkownik ma prawo odmówić zgody na wykorzystywanie przez nas swoich danych osobowych do celów marketingowych i statutowych bez żadnych konsekwencji. Ma również prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych osobowych.
 • Numery IP – z ang. Internet Protocol. Podobnie, jak inne serwisy www, analizujemy dane dostępowe z informacjami o numerze IP Użytkowników. Uzyskane informacje wykorzystujemy do administrowania serwisem i tworzenia statystyk związanych z odwiedzalnością strony.